Restauracija slika

Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Pored svih ostalih usluga pružamo uslugu manjih ili većih restauracija slika. Slike su često izložene nepovoljnim utjecajima koji izazivaju razne promjene u nosiocima i na samoj površini slike.

Većinom su to zadimljene, vlažne, a također prostorije nedovoljno izlolirane podložne velikim temperaturnim razlikama. Vremenom dolazi do oštećenja na slici kao što prljavština na površini slike, ispucalosti bojenog sloja tj. pojave krakila, deformacije nosioca (namreškano, valovito), krivljenje blind okvira, pojava gljivica, truljenje. Bitno je na vrijeme uočiti oštećenja i poduzeti odgovarajuće mjere da bi se spriječilo dalje oštećivanje i propadanje slike.

  
 
 
 
 
 
Kod čišćenja slika potrebno je biti pažljiv da ne bi došlo do oštećenja bojenog sloja, pa iz sigurnosnih razloga postupak treba prepustiti stručnim i obučenim osobama. Nakon čišćenja potrebno je slike zaštiti od agresivnih uticaja okoline zaštitnim lakovima povratnog karaktera koji mogu biti različitoga sjaja od mat, satina i sjajnog.

Oštećenja i deformacije na nosiocu potrebno je što prije sanirati jer u protivnom doći će do još većih oštećenja i na koncu do uništenja slike. Razderano platno, perforacije na platnu ovisno o veličini mogu se sanirati dubliranjem oštećenog platna na drugo platno posebnim različitim ljepilima. Oštećenja se tretiraju tkanjem novim nitima i kitom a zatim se retuširaju bojama, obično akvarel i temperama jer su povratnog karaktera. Nakon toga se lakira slika u više slojeva.

Veće deformacije i oštećenja na nosiocu ili bojenog sloja potrebno je više vremena i rada stručnog osoblja s kojima imamo uspostavljenu suradnju.