Tečaj crtanja i slikanja

Ocijeni sadržaj
(1 Glasaj)

Početak tečaj crtanja i slikanja je vezan za početak devetog mjeseca. Tečaj se sastoji od početnog i naprednog tečaja crtanja i slikanja. Osnovni tečaj se sastoji iz dva dijela i to: osnovnog tečaja crtanja i osnovnog tečaja slikanja.

Osnovni tečaj crtanja i slikanja traje 3 mjeseca (14 tjedana). Baziran je na dolascima koji su jednom tjedno u trajanju od 2 sata. Svaki polaznik ima osiguranu klupu za slikanje i papir za crtanje. Prvi dio tečaja obrađuje crtež kao elementarni dio likovnosti i dio gdje se obrađuju osnovni teoretski pojmovi vezani za sam crtež. Crta se po prirodi (po promatranju). Polaznici se upoznaju sa osnovnim metodama crtanja s težištem na:

-smještanje likovnog prikaza u format (formatiranje),

-usporedno određivanje veličina (viziranje i proporcioniranje),

-prepoznavanje osnova kompozicijskih formi (komponiranje i kadriranje).

Drugi dio osnovnog tečaja obrađuje temu slikanja. U drugom dijelu početnog tečaja upoznajemo polaznike sa osnovama slikanja kroz upotrebu pojedinih likovnih tehnika (suhi pastel, akvarel, akrilik i ulje) i sa ulogom likovno-tehničkih sredstava u samom likovnom procesu stvaranja djela. Polaznici samostalno slikaju na osnovu gotovih likovnih rješenja, reprodukcija slika renomiranih educiranih likovnih umjetnika i na taj način se upoznaju sa osnovnim likovnim zakonitostima i metodama oblikovanja putem osnovnih likovnih elemenata. Voditelji tečaja upućuju, demonstriraju i uz stručne korekture kod polaznika animiraju njihove kreativne i izražajne sposobnosti koje se oblikuju kroz njihov likovni izraz i mišljenje. Razvojem likovnog mišljenja ostvarenog kroz neposredni kontakt sa umjetničkim djelom stvara se podloga za likovno-estetički doživljaj, razumijevanje likovnog sadržaja i naklonosti prema likovnoj umjetnosti općenito.

Polaznici tečaja nisu opterećeni predrasudama u pogledu umjetničkog izraza, nego to čine iz zabave, a iskreno sa puno ljubavi i mnogo životne radosti bez trunke pesimizma. Za njih slikarstvo nije uzvišena misija putem koje bi prenijeli umjetničku poruku, nego žele da ono malo svog slobodnog vremena radosno i svrsishodno provedu ili pak da neku davnu želju i ljubav pretvore u stvarnost.

Svrha tečaja je omogućiti razvoj oblikovnog mišljenja, kreativnih i izražajnih sposobnosti polaznika. Učenje je shvaćeno kao polje dvosmjerne ljudske komunikacije, a podrazumijeva rad u klimi suradnje i poticanja, a znanje, iskustvo i osviještena likovna praksa uvode polaznike tek u polje mogućnosti rješavanja problema, a ostatak se premošćuje likovnom intuicijom i doživljajem.

Tečaj  je grupni, do 16 polaznika u jednoj grupi, s naglaskom na vlastitom pristupu. Kratka uvodna predavanja, te korištenje literature koja omogućava kontakt s kvalitetnim reprodukcijama odabranih crtačkih i slikarskih primjera tvore atraktivnu radnu i nastavnu dinamiku. Tečaj se završava prigodnom izložbom polaznika i dodjelom certifikata o završenom tečaju.